Как настроить незавершенное производство в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Незавершенное производство является важным понятием в области бухгалтерии. Это процесс, в рамках которого закупленные материалы еще не были использованы для производства готовой продукции, а себестоимость продукции считается с учетом этих неиспользованных материалов. В программе 1С 8.3 бухгалтерия есть специальный механизм для настройки и учета незавершенного производства, который мы рассмотрим в данной статье.

Для начала работы с незавершенным производством в 1С 8.3 бухгалтерия необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, нужно создать специальные счета для учета незавершенного производства. Для этого можно воспользоваться Мастером настройки учета незавершенного производства. Он позволяет автоматически создать все необходимые счета и настроить связи между ними. В результате, в бухгалтерии появятся специальные счета, которые можно использовать для учета незавершенного производства.

Во-вторых, после создания счетов необходимо настроить учет отражения затрат на незавершенное производство. Это можно сделать с помощью способа отражения затрат. В 1С 8.3 бухгалтерии есть несколько способов отражения затрат, но для учета незавершенного производства рекомендуется использовать способ «Незавершенное производство по сумме затрат». Он позволяет учитывать затраты постепенно, на каждом этапе производства, а не ждать окончания процесса для расчета себестоимости.

Попередня підготовка

Перш ніж настроювати незавершене виробництво в 1С 8.3, вам потрібно виконати певні попередні кроки. Давайте їх розглянемо.

1. Переконайтеся, що у вас встановлена програма 1С:Бухгалтерія 8.3 і ви маєте доступ до необхідних модулів. Якщо ви ще не встановили програму, зробіть це перед початком налаштувань.

2. Перед початком настройки зробіть резервну копію бази даних вашої бухгалтерської системи. Це дуже важливо, оскільки будь-які помилки під час налаштування можуть призвести до втрати даних. Резервна копія дозволить вам відновити систему в разі потреби.

3. Переконайтеся, що у вас є адміністративні права для внесення змін у налаштування системи. Якщо ви не маєте необхідних прав, зверніться до адміністратора системи або відповідальної особи в вашій компанії.

4. Ознайомтеся з документацією та матеріалами, які надані розробником 1С. Вони містять важливі вказівки та рекомендації щодо налаштування незавершеного виробництва в 1С 8.3. Це допоможе вам краще розуміти процес і уникнути помилок.

Завершивши ці попередні кроки, ви будете готові розпочати налаштування незавершеного виробництва в 1С 8.3 Бухгалтерія.

Встановлення програмного забезпечення

Крок 1: Завантажте останню версію програмного забезпечення 1С 8.3 Бухгалтерія з офіційного веб-сайту.

Крок 2: Запустіть інсталяційний файл і слідуйте інструкціям майстра встановлення.

Крок 3: Виберіть шлях для встановлення програмного забезпечення і натисніть кнопку «Встановити».

Крок 4: Почекайте, поки процес встановлення закінчиться.

Крок 5: Після завершення встановлення програми натисніть кнопку «Готово» і закрийте майстер.

Крок 6: Запустіть програму 1С 8.3 Бухгалтерія і введіть свої ліцензійні дані.

Крок 7: Перейдіть до налаштувань програми та налаштуйте необхідні параметри для роботи з незавершеним виробництвом.

Крок 8: Збережіть налаштування і перезапустіть програму для застосування змін.

Зауваження: Перед виконанням налаштувань завершеного виробництва, переконайтеся, що ви маєте необхідні права доступу.

Спецификации підприємства

Специфікації підприємства грають важливу роль у належному обліку необхідних ресурсів та виробництва товарів. Вони дозволяють автоматизувати процес планування та контролю незавершеного виробництва. Завдяки специфікаціям, менеджерам та бухгалтерам стає легше визначати потреби у ресурсах та вести контроль за витратами на виробництво.

Специфікації підприємства мають бути точними та актуальними. Вони регулярно оновлюються, враховуючи зміни виробничих процесів та асортименту товарів. Завдяки цьому, підприємство зможе ефективно планувати та контролювати виробничі операції, уникати зайвих витрат та збільшувати прибуток.

Настройка системы

Настройка системы незавершенного производства в 1С 8.3 бухгалтерии требует выполнения следующих шагов:

 1. Открыть программу 1С 8.3 бухгалтерия и зайти в раздел «Настройки».
 2. В разделе «Настройки» выбрать «Управление незавершенным производством».
 3. В появившемся окне настроек незавершенного производства установить флажок «Включить учет незавершенного производства».
 4. Задать основные параметры учета незавершенного производства, такие как счета учета расчетов, счета учета затрат на незавершенное производство и т.д.
 5. Настроить счета учета поступлений, расходов и внутренних переводов для незавершенного производства.
 6. Установить правило расчета затрат на незавершенное производство, например, FIFO или LIFO.
 7. Сохранить настройки и закрыть окно.

После выполнения этих шагов система будет настроена для учета незавершенного производства в программе 1С 8.3 бухгалтерия.

Створення реквізитів документу

Перш ніж перейти до налаштування незавершеного виробництва в програмі 1С 8.3 бухгалтерія, необхідно створити необхідні реквізити для документу. Зазвичай це реквізити, які визначають основні характеристики виробничого процесу, такі як номер документу, дата створення, замовник, кількість виробленої продукції тощо.

Для створення реквізитів необхідно перейти до розділу «Бізнес-процеси» в головному меню програми. Далі оберіть вкладку «Налаштування» і знайдіть потрібний документ для якого потрібно створити реквізити. Відкрийте документ на редагування та перейдіть до розділу «Реквізити», який знаходиться на панелі інструментів.

В цьому розділі ви зможете створити нові реквізити, а також налаштувати їх типи даних і обов’язковість заповнення. Для створення нового реквізиту натисніть кнопку «Додати» і вкажіть назву та тип даних.

Після створення реквізиту можна відредагувати його властивості, змінивши тип даних, обов’язковість заповнення або опис. Також можна встановити значення за замовчуванням, яке буде автоматично заповнюватись при створенні нового документу.

Після налаштування реквізитів збережіть зміни і закрийте вкладку редактора реквізитів. Тепер ви можете почати налаштовувати незавершене виробництво для документу і використовувати нові створені реквізити для визначення характеристик виробничого процесу.

Конфігураційне настроювання з незавершених виробництв

Настроювання возможності обліку незавершеного виробництва (НВ) в 1С 8.3 бухгалтерія дає можливість користувачам отримати більш детальну інформацію про виробництво продукції, процес її виготовлення та витрати. Про вартість незавершеного виробництва дізнаєтесь у розділі «Бухгалтерія», в документах «Оборотні засоби» та «Настроювання/Відомості про виробництво».

Для початку, необхідно активувати настроювання з НВ у програмі. Для цього вам потрібно зайти до розділу «Налаштування/Настроювання звітів», відкрити область «Налаштування документів», і після цього, у списку доступних документів, знайти і відкрити відомість «Виробництво».

У поле «Розширення документа» вкажіть шаблон із зазначенням вашої бази даних. Наприклад, для бази даних «Виробництво», запис під назвою «Виробництво_Виробництво».

Також необхідно включити функцію обліку НВ в самому документі «Виробництво». Для цього відкрийте розділ «Системні налаштування/Настроювання документів», оберіть документ «Виробництво» та виберіть вкладку «Структура документа».

У списку доступних реквізитів оберіть поле «Незавершене виробництво» та активуйте опцію «Відображати поле в табличній частині» та виберіть відповідну групу вилиць. Натисніть кнопку «Зберегти» для збереження змін у документі.

Після внесення змін у НВ, ви зможете отримати докладну інформацію про вартість незавершеного виробництва відобразивши документи «Настроювання/Відомості про виробництво». Тільки після цього ви зможете побачити деталі стосовно виробництва, витрат та потенційних задач.

Створення схеми рідкого зв’язку

Для того, щоб створити схему рідкого зв’язку, необхідно:

 1. Створити рахунок в системі — це може бути окремий рахунок чи підрахунок. Він буде відображати незавершене виробництво і буде містити всі записи по матеріалам, які належать до незавершеного виробництва.
 2. Створити реквізити рахунку — це будуть всі необхідні поля для внесення інформації. Наприклад, це можуть бути поля для назви матеріалу, його кількості та вартості.
 3. Внести дані про матеріали — це може бути введення даних вручну або завантаження таблиці з існуючими даними. Необхідно заповнити всі необхідні поля і зберегти зміни.

Після створення схеми рідкого зв’язку, ви зможете в будь-який момент отримати повну інформацію про незавершене виробництво, його обсяг, вартість і стан виконання.

Не забувайте, що схема рідкого зв’язку потребує систематичного оновлення, тому слід вносити всі зміни у реєстр матеріалів, що належать до незавершеного виробництва.

Документирование процесса

Важно начать документировать процесс с самого начала. Создайте специальный документ, который будет содержать всю необходимую информацию о незавершенном производстве. В этом документе укажите все этапы работы, материалы, затраты, сроки исполнения и сотрудников, ответственных за выполнение каждого этапа.

Кроме того, необходимо указать в документе основные правила и политику, касающуюся незавершенного производства. Это могут быть правила относительно принятия заказов, распределения ресурсов, контроля за качеством работы и т.д. Эти правила помогут установить стандарты и направления для управления незавершенным производством.

Также в документе следует предусмотреть механизмы контроля и отслеживания. Укажите, каким образом будет осуществляться контроль за выполнением каждого этапа и какие инструменты будут использоваться для отслеживания прогресса производства. Это может быть использование специального программного обеспечения, применение методов проектного менеджмента или других подходов.

Документирование процесса также включает в себя запись всех изменений и обновлений, происходящих в процессе работы. Укажите, какой формат будет использоваться для фиксации изменений и кто будет отвечать за их регистрацию и обновление.

Уделяйте достаточное внимание созданию и поддержанию актуальности документации. Регулярно обновляйте информацию и проверяйте ее соответствие текущим условиям и требованиям. Это поможет избежать ошибок и несоответствий, а также обеспечит эффективное управление незавершенным производством.

В итоге, документирование процесса незавершенного производства позволит налаживать его работу, делать ее более прозрачной и управляемой. Необходимо создать единый и понятный документ, в котором будет содержаться вся необходимая информация о процессе, его правилах, контроле и изменениях. Не забывайте поддерживать документацию в актуальном и соответствующем состоянии.

Створення документа незавершеного виробництва

Для створення документа «Незавершене виробництво» у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія, потрібно виконати наступні кроки:

 1. Зайти в розділ «Документи» за допомогою меню;
 2. Вибрати тип документа «Незавершене виробництво»;
 3. Вибрати команду «Створити» або використати швидке створення, якщо воно налаштовано;
 4. Заповнити всі необхідні поля:
  • Вибрати підприємство, для якого створюється документ;
  • Вибрати відповідну дату документа;
  • Вказати склад, на якому знаходяться незавершені виробничі процеси;
  • Вкласти докладний опис незавершеного виробництва;
  • Вказати деталі партій сировини та напівфабрикатів, використованих у виробництві;
  • Вказати кількість та вартість готової продукції;
 5. Перевірити правильність заповнення всіх полів;
 6. Натиснути кнопку «Зберегти» для збереження документа;
 7. Перевірити статус документа «Незавершене виробництво» і відповідну информацію на складі та фінансовій звітності.

Виконавши ці кроки, ви зможете створити документ «Незавершене виробництво» у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія та відслідковувати стан незавершених виробничих процесів у вашому підприємстві.

Заполнение реквизитов документа

Для успешного настроения незавершенного производства в 1С 8.3 бухгалтерия необходимо правильно заполнить реквизиты документа. Реквизиты предоставляют информацию о содержании и характеристиках документа, которая будет использоваться при его регистрации и отчетности.

Чтобы заполнить реквизиты документа, вам потребуется перейти в его карточку, нажав на него в журнале документов. В карточке документа вы найдете различные поля и их значения, которые необходимо заполнить. Вид и количество реквизитов зависят от типа документа, поэтому важно ознакомиться с его описанием и требованиями.

Например, для незавершенного производства важными реквизитами будут:

РеквизитОписание
КомплектацияУказывает на комплектацию незавершенного производства, то есть наличие нужных компонентов и материалов
ЦехУказывает на ответственный цех или участок, который выполняет работу по незавершенному производству
СотрудникУказывает на ответственного сотрудника, который контролирует и отвечает за незавершенное производство

Заполнив все необходимые реквизиты документа, вы сможете успешно настроить незавершенное производство в 1С 8.3 бухгалтерия и использовать его в дальнейшей работе с системой.

Збереження та відправка документа

Після заповнення всіх необхідних реквізитів та внесення потрібних записів, документ потрібно зберегти перед відправкою. Для цього в 1С 8.3 Бухгалтерія, слід виконати наступні кроки:

 1. Натиснути кнопку «Зберегти» у верхньому меню програми або виконати комбінацію клавіш «Ctrl+S».
 2. Вибрати каталог для збереження документа.
 3. Ввести назву для документа або залишити автоматично згенеровану назву.
 4. Натиснути кнопку «Зберегти».

Після збереження документа, ви можете його відправити. Для цього:

 1. Натиснути кнопку «Відправити» у верхньому меню програми або виконати комбінацію клавіш «Ctrl+Enter».
 2. Вибрати метод відправки (електронна пошта, принтер або відправка через Інтернет).
 3. Вказати отримувачів та додаткові параметри відправки (якщо необхідно).
 4. Натиснути кнопку «Відправити».

Після вибраного методу відправки, програма створить відповідний електронний документ або відправить його на принтер. Для відправки через Інтернет програма підключиться до зазначеного вами сервісу та передасть документ для відправки.

Таким чином, ви зможете зберегти та відправити необхідні документи в 1С 8.3 Бухгалтерія зручним способом.

Оцените статью